انواع پکیج

انواع پکیج از نظر تخلیه احتراق :

راهنمای خرید بهترین پکیج دیواری موجود در بازار ایران - تاسیسات 24 ساعته

  1) فن دار                     

 2) بدون فن ( کلاهک تعدیل)

انواع پکیج از نظر مبدل: 

                             1)مبدل دو منظوره                     2)دو مبدله

انواع پکیج از نظر مخزن :  

  1)بدون مخزن ( فوری )              2)مخزن دار

نمایندگی پکیج ایران رادیاتور 

09307003121

انواع پکیج و نحوه کارکرد آنها - صما | صدای مهندسی ایران