قسمتهای تشکیل دهنده پکیج

شیر پرکن

مبدل  که شامل 2مبدله و تک مبدله می شود

پمپ سیرکولاتور

سنسور NTC (R  و S )

ترموستات حد یا Klixon

شیر اطمینان یا  Safety Valve

منبع انبساط (بسته و باز)

کلید کنترل حداقل فشار آب یا  پرشر سوئیچ اب Water Pressure Switch

سیستم Bypass

فلو سوییچ

فلومتر

شیر سه راهه موتوری

محفظه احتراق

ترموستات ایمنی دودکش(در محفظه احتراق باز)

فن

کلید کنترل فشار دود

مشعل

الکترودهای جرقه زن و میله یونیزاسیون

خدمات پس از فروش ایران رادیاتور

09307003121