چرا اب پکیج ایران رادیاتور گرم نمی شود ؟؟؟

یا به عبارتی دیگر علت گرم نشدن اب مصرفی  پکیج ایران رادیاتور  چیست ؟؟

علت گرم نشدن اب پکیج ایران رادیاتور

باید توجه داشت که  علت سرد و گرم شدن اب  پکیج & علت گرم نشدن اب پکیج ایران رادیاتور & و ولرم شدن اب پکیج  & علتهای خاص خودش را دارد که من در نوشته های جداگانه هر سه مورد  را توضیح دادم که میتوانید از لینکهای زیر مطالعه کنید. 

 علت سرد و گرم شدن اب پکیج

ولرم شدن اب پکیج

 

 

 اکنون بررسی میکنیم 

 

تمامی این  علتها در صورتی هست که رادیاتورها  گرم باشد و فقط اب گرم نباشد.

درصورتی که شوفاژ و ابگرم هردو گرم  نباشند . دلایل انقدر زیاد میشه که نه من حوصله نوشتن دارم و نه شما حال خوندن دارید.

وقتی اب پکیج  اصلن گرم نباشد و کاملن سرد باشد دو حالت پیش می اید.

علت اول گرم نشدن اب پکیج ایران رادیاتور

 حالت اول

با باز کردن شیر ابگرم  پکیج فرمان اب گرم را صادر نمیکند  و اب گرم نمیشود 

(برای نمونه  در پکیج ایران رادیاتور با باز کردن ابگرم چراغ های پکیج دوتا دوتا چشمک میزنند یعنی فرمان ابگرم صادر شده است  و اگر دوتا دوتا چشمک نزنند یعنی پکیج روی اب گرم فرمان نگرفته)

در این صورت دو احتمال دارد

یک :فلوسوییچ یا فلومتر عمل نمیکند و  فرمان صادر نمیشود

اگر فلوسیچ با باز شدن اب فرمان نگیرد دستگاه  پکیج دیواری  متوجه باز شدن اب نمی شود و مطمینن اب کاملن سرد میشود .

دو : ترمیستور ان تی سی ntc ابگرم خراب است و  اجاز فرمان نمیدهد. وشاید هم 

هرچند که این مورد در دستگاه ایران رادیاتور به ندرت اتفاق می افتد . البته در دستگاههای دیگر مثلن پکیج گلدیران به کرات اتفاق می افتد

......................................................

علت دوم گرم شدن اب پکیج ایران رادیاتور

 علت گرم نشدن اب پکیج ایران رادیاتور

 حالت دوم با باز کردن شیر  ابگرم  پکیج فرمان اب گرم را میدهد ولی همچنان اب گرم نمیشود  

دراین حالت احتمالا موتور شیر سه طرفه (موتور برقی ) مسیر رو به سمت ابگرم باز نمیکنه به همین دلیل اگرچه دستگاه فرمان ابگرم را  داده ولی در عمل گرمای پکیج دیواری  به سمت شوفاژ میره و اب همچنان گرم نمیشود 

...........................................................

چرا اب پکیج گرم نمیشود & چرا اب پکیج ایران رادیاتور گرم نمیشود & دلیل گرم نشدن اب پکیج & علت  گرم نشدن آب پکیج ایران رادیاتور  & علت سرد شدن اب  ایران رادیاتور & علت گرم نشدن  اب مصرفی  ایران رادیاتور & چرا اب پکیج گرم نمیشود & علت گرم نشدن اب پکیج & چرا اب پکیج ایران رادیاتور گرم نمیشود 

why water is not warm in iranradyator

علت گرم نشدن اب پکیج ایران رادیاتور

چرا اب پکیج ایران رادیاتور گرم نمیشود ؟

دلیل گرم نشدن اب پکیج ایران رادیاتور 

علت گرم نشدن اب پکبج ایران رادیاتور