نمایندگی ایران رادیاتور مرکز تهران 

برای تعمیرات ایران رادیاتور در مناطق مرکزی تهران میتوانید با شماره های زیر تماس بگیرید

09393764599

تمام مناطق مرکزی تهران

خیابان طالقانی خ شید بهشتی 

خیابان شهید مطهری 

خیابان انقلاب 

خ جمهوری

میدان بهارستان 

میدان امام خمینی

 میدان امام حسین 

میدان شهدا 

خیابان 17 شهریور

نمایندگی ایران رادیاتور مرکز تهران & نمایندگی پکیج ایران رادیاتور مرکز تهران &  خدمات پکیج ایران رادیاتور مرکز تهران