نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران 

برای تعمیرات پکیج ایران رادیاتور در تمامی مناطق شرق تهران در خدمت شما هستیم 

با شماره تلفن زیر تماس بگیرید .

09393764599

نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران افتخار دارد تا باکادری مجرب و متعهد تعمیرات تخصصی پکیج ایران رادیاتور را به بهترین نحو انجام دهد . 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران 

مزایای پکیج دیواری نسبت به شوفاژخانه مرکزی چیست ؟

؟نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران

امروزه  پرکاربرد ترین سیستم گرمایش در ساختمانهای مسکونی سیستم پکیج دیواری می باشد. علت  این امر مزایای خاص پکیج حرارتی دیواری است که در ادامه به برسی آن پرداخته می شود. نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران 

اولین و مهمترین مزیت پکیج حرارتی نسبت به شوفاژخانه تفکیک مصرف و در نتیجه ی آن تفکیک هزینه  ناشی از مصرف گاز می باشد که این امر آسایش و استقلال در مصرف را به دنبال دارد.

نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران

نمایندگی ایران رادیاتور در شرق تهران 

دومین برتری  پکیج شوفاژ دیواری تفکیک هزینه های ناشی از تعمیر ، نگهداری و سرویس سیستم  گرمایش می باشد. مزیت دیگر پکیج دیواری حذف لوله های قطور گرمایش مرکزی و کاهش فضای اشغال شده توسط شوفاژخانه مرکزی می باشد. نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران : مصرف سوخت بهینه و اتلاف حرارتی حداقل در سیستم های پکیج یکی دیگر از مزایای سیستم پکیج می باشد. در حال حاضر بهینه ترین سیستم گرمایشی و سرمایشی از نظر مصرف انرژی و توزیع یکنواخت ترکیب پکیج و سیستم داکت اسپلیت می باشد.

نمایندگی  ایران رادیاتور در شرق تهران 

.....................................................

......................................................

خدمات پس از فروش ایران رادیاتور شرق تهران

تعریف کلی از تهویه مطبوع

عملتهویه مطبوع عبارت است از انجام عملیاتی روی هوا تا بتوانیم شرایط هوایمحل مورد نظر را برای زیستن، کارکردن یا عملیات صنعتی راحت و متناسب کنیم .نمایندگی ایران رادیاتور این شرایط عبارتند از کنترل درجه حرارت، رطوبت و حرکت هوا بطور همزمان کهطبق روش معینی بطور اتوماتیک ثابت بماند یا تغییر کند.ایران رادیاتور 

در تهویه مطبوع باید عوامل مختلف هوا را تنظیم و ثابت کرد که اهم آنها عبارتند ازدرجه حرارت، رطوبت هوا، سرعت وزش هوا، صاف کردن هوا از گرد وغبار و از بینبردن باکتریها و ویروسهای موجود در آن می باشد.

نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران 
همانطور که میدانید بدن انسان در اثر انرژی که با خوردن مواد غذایی و با صرف اکسیژنی کهاز هوا تنفس می کنیم، بدست می آورد، قادر به ادامه حیات می باشد. این صرفانرژی باعث تولید حرارت در بدن می شود که این حرارت حدود 37 درجه سانتیگراد در حالت کار عادی بدن است.شرق تهران  به منظور ثابت نگهداشتن این درجه حرارتباید مقداری از انرژی که در اثر اصطکاک در بدن بوجود می آید دفع شود نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران وبراساس تجربه ثابت شده که وقتی فعالیت انسان بطور عادی است، نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران درجه حرارتمحیط باید کمتر از 18 درجه سانتیگراد و با رطوبت نسبیحدود 40% تا 60% باشدتا یک محیط ایده آل برای او فراهم شود. نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران 

هدف از ساختن دستگاه هواساز تامین این هوای مطبوع و سالم، 

خدمات پس از فروش ایران رادیاتور شرق تهران

با دما و رطوبت مناسب می باشد.این دستگاه از سیستمهای اصلی تهویه مطبوع می باشد که بعنوان یک وسیله واسطه بین چیلر، بویلر با کانال هوا قرار می گیرد.

ایندستگاه از لحاظ شماتیک خیلی شبیه به ایرواشر است. فقط بعلت اضافه شدن چندجزء به آن بزرگتر می باشد. سیستم کاری این دو دستگاه نیز خیلی شبیه به هماست، بطوریکه در بعضی اوقات در مجلات و کتابها این دو را در کنارهم، با یکمکانیزم درنظر می گیرند.

هوای تمیز و پاکیزه از هردوی این دستگاههابعنوان دستگاه تهیه هوای مطلوب و مطبوع کسب می شود ولی تفاوتی که از لحاظفنی می توان در این دو دستگاه درنظر گرفت این است که سیستم خنک کنندگی درایرواشر بصورت تبخیری است درصورتیکه در هواساز از پکیج خنک کن یاچیلر(جذبی – آبی) میباشد.

نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران  همچنین برای گرم کردن هوا نیز از بویلر استفادهمی شود که جهت استفاده از هر دو دستگاه، برای گرمایش به آن نیازمند خواهیم بود.

برای استفاده از دو سیستم چیلر و بویلر باید لوله کشی از ایندو به کوییلهای سرد وگرم هواساز انجام شود.
اینکوییلها بصورت یک لوله رفت به رنگ قرمز و یک لوله برگشت به رنگ آبی بررویبدنه دستگاه مشخص است که با وصل کردن لوله های بویلر و چیلر بوسیله مهرهماسوله به آن مورد استفاده قرار می گیرد.خدمات پس از فروش ایران رادیاتور شرق تهران 
آب جریان یافته درکوییلها پس از تبادل حرارتی با هوا به سمت دستگاه اولیه(چیلر – بویلر) برمی گردد.نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران  علاوه بر گرما و سرما بنابر سفارش مصرف‌کننده می توانیم رطوبتزن را نیز به میزان دلخواه رطوبت با نصب افشانکها به دستگاه اضافه کنیم شرق تهران . در قسمت اول این دستگاه از فیلترهای فلزی برای گرفتن ذرات درشت تر و درقسمت بعد از فیلترهای مدیا یا فیلترهای الیاف شیشه ای بهم پیوسته به ضخامت 5 الی 10 سانتی متر استفاده می کنند و همینطور افیشنسی فیلترها را بالاترمی برند تا در قسمت آخر فیلترهای هپا و اولپا را بکار می گیرند.

بعد از شرح کلی دستگاه به تشریح جزء به جزء می پردازیم:

ابتدا بلوئر توسط الکتروموتور چرخانده می شود. با چرخیدن الکتروموتور شفت بلوئر وبه تبع آن پره های قرار گرفته برروی محور می چرخند. با چرخش بادبزن هوا ازابتدای ورودی دستگاه وارد سیستم می شود. نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران  در بخش ورودی از دریچه و دمپر قابل حرکت و تنظیم شدنی استفاده شده است.نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران  هوا پس از عبور از دریچه ودمپرها به فیلتر می رسد.

این فیلترها نیز بطوریکه در بالا گفته شد ازافیشنسی پایینتر به افیشنسی بالاتر، پشت سرهم قرار می گیرند تا به ترتیبذرات درشت ازقبیل گرد وغبار تا میکروبها، باکتریها و حتی ویروسها را تصیفهکنند. به این ترتیب برای گرفتن هر اندازه ذره یک فیلتر از جنس به خصوصیبهره گرفته شده است.
برای تصفیه ذرات درشت تر از فیلترهای فلزی کهقابلیت شستشو را دارند استفاده شده است که اوپراتور می تواند بعد از مدتیکار سیستم، این فیلترها را درآورده و تمیز کند.  ایران رادیاتور در مراحل آخر تصفیه ازفیلترهای هپا و اولپا(قبلا گفته شد) استفاده می شود که ایندو از جنسبوروسیلکات و با افیشنسی 3/0 میکرون در هپا و 12/0 میکرون در اولپا میباشد.

نمایندگی ایران رادیاتور در شرق تهران 

بااین توضیحات میفهمیم که هوای خروجی از فیلترها بالای 99% تصفیه شدهاست که این دقت در تصفیه در مکانهایی مانند داروخانه ها یا بیمارستانها(کهدارای اتاقهای عمل، CCU ، ICU و . . . می باشند) ایران رادیاتور دارای اهمیت حیاتی میباشند. چون سیستم توزیع این دستگاه بصورت کانال کشی هوا می باشد و هوایبرگشتی از اتاقها به سیستم بازمی گردد،‌ نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران این هوا با عبور از فیلترها کاملاتصفیه می شود نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران  و دیگر نگرانی از بابت وجود ویروس یا باکتری که از اتاقهاوارد سیستم شده است وجود نخواهد داشت.

نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران 

نمایندگی ایران رادیاتور در شرق تهران 

iranradyator representaton east tehran

بعد از فیلتراسیون کامل هوای کشیده شده به دستگاه، می توان عمل رطوبت زنی را روی آن انجام داد که این عمل دقیقا شبیه به مکانیزم بکار رفته در ایرواشر می باشد.  نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران سپس هوای تمیز ومرطوب به قسمت کوییل آب سرد می رسد .  خدمات پس از فروش ایران رادیاتور شرق تهران که در این قسمت هم می توان از یک پکیجخنک کن یا یک سیکل تبرید گازی استفاده کرد که اواپراتور آن درون محفظهانتقال هوا قرار داده شده است و هم می توان از یک کوییل آب سرد استفادهکرد که این آب توسط چیلر تامین می‌شود.

این آب تولید شده بوسیله لوله، به رفت و برگشت کوییل سرد که در بدنه دستگاه مشخص شده جریان می یابد.
درمواقعی که محل مورد نظر دارای چیلر نباشد،  نمایندگی ایران رادیاتور شمال تهران فقط باید از دستگاه هواساز دارای سیکل تبرید استفاده کرد. بطوریکه کلیه اجزای آن قابل اسمبل( نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران مونتاژ) است(توسط کارخانه سازنده یا کاربر).

هوا پس از گذشتن از کوییل سرد به کویل گرم وارد می شود که در این قسمت نیز می توانیم هم از المنتحرارتی(مقاومت) و هم از آب گرمی که از بویلر تامین می شود،

استفاده نماییم نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران 

بااستفاده از المنت حرارتی، مصرف انرژی الکتریکی افزایش خواهد یافت. نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران ولیدرجاییکه امکان استفاده از دیگ بویلر برای گرم کردن آب وجود ندارد مفیدخواهد بود.

همانگونه که گفته شد، آب دیگ بویلر توسط لوله کشی[به رفت و برگشت کوییل آب گرم وصل می شود.

نمایندگی ایران رادیاتور در شرق تهران 

نمایندگی پکیج ایران رادیاتور در شرق تهران 

ایران رادیاتور شرق تهران 1

نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران 

تعمیرات ایران رادیاتور شرق تهران

ایران رادیاتور شرق تهران 

نمایندگی ایران رادیاتور  تهران پارس

east tehran

iranradiator service i n  east tehran

نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران

iranradiator east tehran

نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران

نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران

نمایندگی پکیج ایران رادیاتور شرق تهران

نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران

نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران

نمایندگی پکیج ایران رادیاتور شرق تهران